Om Syster Grön

 Jag heter Louise Martin och driver trädgårdsföretaget Syster Grön. Jag är utbildad inom  trädgårdsdesign på Munkagårdsskolan i Tvååker utanför Varberg. Jag har kunskap i växtmiljö, beskärning, gestaltning, anläggning, skötsel och förvaltning. Jag har A-körkort i motorsåg.


Jag har arbetat med skötsel och anläggning i bland annat Tjolöholms slotts trädgård samt ritat och anlagt privata trädgårdar och företag.
Jag har även arbetat med skötsel av grönytor inom hyresfastigheter.


Jag har varit medlem i POM, programmet för odlad mångfald, statens lantbruksuniversitet Alnarp och inventerat äldre rosor i Halland det så kallade "Rosuppropet". Av de rosor som ansetts tillräckligt värdefulla i odling har vissa gått vidare ut i handeln.


På våren brukar jag sälja perenner och en och annan rosbuske i min trädgård i Kärra, norr om Varberg. I år, 2018, planerar jag att ha försäljning den 19 maj.