Rådgivning, skötsel, ritning

Rådgivning

Rådgivning på plats innebär att vi kommer hem till din trädgård och att du antecknar under
samtalets gång. Vi svarar på frågor om trädgårdsplanering, växtval, skötsel med mera.

Skötsel
Vi utför även skötsel av rabatter, beskärning av fruktträd, mindre prydnadsträd och buskar.

Hur går det till att göra en ritning?
Vi börjar med ett besök i er trädgård. Trädgårdens läge och förutsättningar i förhållande till sol, skugga halvskugga med mera bedöms samt även topografi och jordmån. Därefter för vi samtal med dig/er om önskemål, intressen och hur trädgården skall användas. Vi planerar även in trädgårdsgångar, sittplatser, dammar, lekplatser med mera. Vi ber om en fastighetsritning för att få så exakta mått som möjligt. Denna skall vara i skala 1:100. En fastighetsritning är särskilt viktig då antalet växter skall ritas in. Nu börjar arbetet med att göra ett förslag till hur trädgården kan se ut. Skissen visas för dig för att ge dig möjlighet till synpunkter innan vi går vidare med ritningen. Du erhåller sedan den färdiga ritningen samt en skötselplan.